Irritabel Tarm

Irritabel tarm (IBS) er en vanlig sykdom som rammer 8-25% av den norske befolkning. 50-90% av irritabel tarm-pasientene oppsøker ikke lege for symptomene sine. Istedenfor neglisjerer de symptomene, og betrakter dem som en del av hverdagen. Det betyr at antall individer som lider av irritabel tarm, langt overstiger det som er angitt for den norske befolkning.

IBS utvikler seg ikke til alvorlig sykdom, fører heller ikke til behov for tarm-kirurgi og er ikke livstruende sykdom. Derimot reduserer IBS pasientens livskvalitet betraktelig. Den betydelige reduserte livskvaliteten kan føre til sosial isolasjon, at man slutter i arbeid/studier og at menneskelige relasjoner blir ødelagt.

Årsaken til irritabel tarm er ikke helt klarlagt, men flere faktorer synes å være innblandet i dens utvikling: arvelighet, kosthold, tykktarmsbakterier, lav-gradig inflammasjon og unormale endokrine celler i mage-tarmen.

4 professorer (Magdy El-Salhy, Jan Gunnar Hatlebakk, Odd Helge Gilja og Trygve Hausken) som er tilknyttet Nasjonalt Kompetansetjenste for Funksjonelle Mage-tarm sykdommer i Bergen har nylig gitt ut en pasientrettet bok om hvordan forstå og kontrollere den irritable tarmen. Boken er skrevet av gastroenterologer med omfattende erfaring i behandling av irritabel tarm pasienter og er engasjert i aktiv forskning rundt den.

Denne boken inneholder oppdatert informasjon om IBS og gir pasientene strategier for å forbedre både sine symptomer og livskvalitet. Den er også skrevet tilpasset Norske forhold.

Pris. 290.-

Porto/ekspedisjonsgebyr Norge: gratis

Porto/ekspedisjonsgebyr utlandet kr 100.-