Om forfatterne

magdy-elsalhy

Magdy El-Salhy

Magdy El-Salhy er professor i gastroenterologi og hepatologi på Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og overlege i gastroenterologi ved Stord sjukehus. Han forsvarte sin doktoravhandling i medisin i 1981 og var ferdig utdannet lege i 1989, begge ved Uppsala universitet i Sverige. Han har publisert 213 artikler, blant annet originalartikler, oversiktsartikler, bokkapitler og bøker. Arbeidet hans er sitert i 4187 vitenskapelige artikler. Han er redaktør for ni internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hans forskningsområde de siste 40 årene har vært det neuroendokrine systemet i mage og tarm – fra grunnforskning til klinisk praksis. De ti siste årene har han vært engasjert i forskning på irritabel tarm.

Jan-Gunnar-Hatlebakk

Jan Gunnar Hatlebakk

Jan Gunnar Hatlebakk er overlege i gastroenterologi ved Haukeland universitetssykehus, professor i gastroenterologi og klinisk ernæring på Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, samt leder for Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (1984) og disputerte i 1997. Han avsluttet sin kliniske utdannelse ved Haukeland universitetssykehus og har drevet postdoktoral forskning ved The Graduate Hospital i Philadelphia, USA, og Université de Nantes, Frankrike. Hans forskningsinteresse er funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser, samt gastroesofagal refluks og gastrointestinale motilitetsforstyrrelser.

Odd Helge Gilja

Odd Helge Gilja

Odd Helge Gilja er overlege i fordøyelsessykdommer og leder av Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Han er også Professor ved Klinisk institutt 1, Universitet i Bergen. Han er president i den Europeiske ultralydforeningen (EFSUMB). Han disputerte for den medisinske doktorgraden i 1997. Han har publisert over 200 vitenskapelig artikler, 90 bokkaptitler og bøker, og 60 populærvitenskapelige artikler. Hans forskningsområde har vært ultrasonografi, funksjonelle mage-tarm sykdommer, gastrointestinal motilitet, avansert visualisering, elastografi og ultralyd mikrobobler i diagnostikk og behandling.

Trygve-Hausken

Trygve Hausken

Trygve Hausken er professor i gastroenterologi og klinisk ernæring og leder for gastroenterologi-divisjonen på Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, samt overlege i gastroenterologi ved Haukeland universitetssykehus. Han forsvarte sin doktoravhandling i medisin i 1992. Han har publisert 178 artikler, blant annet originalarbeider, oversiktsartikler, bokkapitler og bøker. Hans forskningsområde har vært funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser, lavgradig inflammasjon, gastrointestinal motilitet og gastrointestinal ultralyd, inklusive ernæringsbildebehandling og 3D- og 4D-ultralyd, fra grunnforskning til klinisk praksis.